Wpływ aktywności fizycznej na redukcję progresji Retinopatii Cukrzycowej

zdjęcie 2
Share on facebook
facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Retinopatia cukrzycowa (RC) jest główną przyczyną zaburzeń widzenia i ślepoty u osób w wieku produkcyjnym [1]. Obecnie na świecie około 100 milionów pacjentów cierpi na RC z czego 1/3 z nich jest zagrożonych utratą wzroku [2]. Pozytywny wpływ aktywności fizycznej na leczenie cukrzycy był znany już wcześniej [3], lecz nie sprawdzono jej skuteczności w stosunku do RC.

W badaniu “Effect of physical activity on reducing the risk of diabetic retinopathy progression: 10-year prospective findings from the 45 and Up Study” obserwacji poddano 9018 osób chorych na cukrzycę w wieku produkcyjnym (45-65 lat) w Australii [4]. Okres obserwacji chorych trwał 10 lat. W badaniu nie mogły brać udziału osoby wcześniej poddane witrektomii lub fotokoagulacji laserowej siatkówki.

Aktywność fizyczna oceniona za pomocą kwestionariusza, została podzielona na:

·         Marsz (W) w celach rekreacyjnych, sportowych lub dotarcia do miejsca przez 10 minut

·         Umiarkowana (M) aktywność fizyczna: łagodne pływanie, tenis towarzyski, prace ogrodnicze lub domowe

·         Energiczna (V) aktywność fizyczna powodująca szybszy oddech: bieganie, jazda na rowerze, aerobik

Dla każdego uczestnika badania obliczono liczbę sesji w tygodniu według wzoru: MET=W+M+2V. Podzielono je na trzy kategorie: <5 sesji / tydzień (niski), 5-14 sesji / tydzień (średni), 14 sesji / tydzień (wysoki). Jako główny wynik uznano liczbę uczestników, którzy podczas 10-letniego okresu obserwacji musieli zostać poddani fotokoagulacji laserowej siatkówki, czyli rozwinęła się u nich ciężka nieproliferacyjna retinopatia cukrzycowa lub proliferacyjna retinopatia cukrzycowa.

Fotokoagulacja siatkówki wymagana była u 39% mniej osób z wysoka aktywnością oraz u 22% mniej osób ze średnią aktywnością w stosunku do niskiej aktywności fizycznej (rys 1).  Ponadto częściej niska aktywność powodowała rozwój RC u mężczyzn, osób z nadwagą, pacjentów nie leczonych insuliną, osób u których cukrzyca występowała w rodzinie oraz z chorobami krążenia.

Rys. 1. Zależność rozwoju retinopatii cukrzycowej od aktywności fizycznej (współczynnik ryzyka – stosunek liczby osób poddanych fotokoagulacji laserowej siatkówki do ilości osób które wzięły udział w badaniu)

U osób z cukrzycą w wieku produkcyjnym wyższy poziom aktywności fizycznej był niezależnym czynnikiem chroniącym przed rozwojem RC do ciężkich stadiów, które wymagają leczenia za pomocą fotokoagulacji laserowej siatkówki. Dłuższa aktywność daje szczególnie dobre efekty u osób z łagodną cukrzycą: nie leczonych insuliną, u których nie wystąpiły choroby układu krążenia. Może to wynikać z wpływu aktywności na kontrolę glikemii, kontrolę ciśnienia tętniczego i ochronę funkcji komórek beta, co zostało już wcześniej udowodnione w przypadku osób z cukrzyca typu 2.

Zmniejszenie progresji RC poprzez zwiększenie aktywności było skuteczne zwłaszcza u mężczyzn. Mężczyźni, którzy brali udział w sportach zespołowych rzadziej zgłaszali chorobę makronaczyniową. Różnice pomiędzy płciami mogą zatem wynikać z intensywności wysiłku i liczby czynności wykonywanych przez kobiety i mężczyzn.

Podsumowując, wyższy poziom aktywności fizycznej był niezależnie związany z niższym ryzykiem progresji RC wśród chorych na cukrzycę w wieku produkcyjnym na podstawie 10-letniej obserwacji w dużej grupie badanych. Ryzyko progresji RC można zmniejszyć o prawie 40% przy 14 sesjach aktywności fizycznej w tygodniu. Co odpowiada zaleceniom odbywania aktywności fizycznej pięć razy w tygodniu przez minimum 30 minut.

Piśmiennictwo

1.     Shaw JE, Sicree RA, Zimmet PZ. Global estimates of the prevalence of diabetes for 2010 and 2030. Diabetes Res Clin Pract. 2010 Jan; 87(1): 4-14. doi: 10.1016/j.diabres.2009.10.007. Epub 2009 Nov 6. PMID: 19896746

2.     LaPorte RE, Dorman JS, Tajima N, Cruickshanks KJ, Orchard TJ, Cavender DE, et al. Pittsburgh Insulin-Dependent Diabetes Mellitus Morbidity and Mortality Study: Physical Activity and Diabetic Complications. Pediatrics. 1986;78(6):1027–33. pmid:3786027

3.     Colberg SR, Albright AL, Blissmer BJ, et al. American College of Sports Medicine; American Diabetes Association. Exercise and type 2 diabetes: American College of Sports Medicine and the American Diabetes Association: joint position statement. Exercise and type 2 diabetes. Med Sci Sports Exerc. 2010 Dec; 42(12):2282-303. doi: 10.1249/MSS.0b013e3181eeb61c. PMID: 21084931.

4.   Yan X, Han X, Wu C, Shang X, Zhang L, et al. Effect of physical activity on reducing the risk of diabetic retinopathy progression: 10-year prospective findings from the 45 and Up Study. PLoS ONE 2021; 16(1); https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239214.

Podobał Ci się artykuł?
Udostepnij post.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

wiem i zapobiegam

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundusze Europejskie logo
Rzeczpospolita Polska flaga
Fundusze Europejskie logo

Strona internetowa projektu „Program profilaktyki retinopatii cukrzycowej w województwie wielkopolskim” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2019 All rights reserved

Pobierz

wynniki badań

W celu pozyskania swoich wyników badań w wersji elektronicznej należy wypełnić dane poniżej. Prosimy o wskazanie imienia, nazwiska, nr PESEL osoby, której dotyczy badanie oraz wskazanie poradni diabetologicznej, w której robione było badanie.

W związku z bezpieczeństwem wrażliwych danych pacjenta prośba zostanie zweryfikowana przez pracownika Fundacji Wspierania Rozwoju Okulistyki „Okulistyka21”.

Po potwierdzeniu wskazanych informacji na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym pacjenta, zostaną wysłane wyniki badań.

W przypadku wątpliwości lub problemu z pobraniem wyników prosimy o kontakt.

Lista poradni diabetologicznych w których

możesz wykonać badania:

Lp.

Podmioty w których można poddać się badaniu

Adres poradni diabetologicznej

1.

SZPITAL POMNIK CHRZTU POLSKI W GNIEŹNIE

ul. św. Jana 9, 62-200 Gniezno

2.

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KONINIE

ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin     

3.

CENTRUM MEDYCZNE „MULTIMED” W KONINIE

ul. Wojska Polskiego 33, 62-500 Konin

4.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KROTOSZYNIE

ul. Bolewskiego 4/8, 63-700 Krotoszyn

5.

LEKARSKA PRAKTYKA PRYWATNA KRYSTYNA PAWLACZYK-ADAMCZAK W LESZNIE

os. Wieniawa 58A, 64-100 Leszno

6.

CENTRUM MEDYCZNE „OMEDICA” W POZNANIU

ul. Stęszewska 41, 60-111 Poznań

7.

NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „EWMED” W POZNANIU

ul. Warszawska 112, 61-047 Poznań

8.

PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE W PLESZEWIE SP. Z O.O.

ul. Poznańska 125A, 63-300 Pleszew

9.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KĘPNIE

ul. Szpitalna 7, 63-600 Kępno

10.

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE

ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno

Verified by MonsterInsights